On behalf of all legal heirs of Herman Heijenbrock, the Heijenbrock Foundation is owner and custodian of all copyrights to all Herman Heijenbrock artworks in all media, whether in public or private collection. Any reproduction of  any artworks by Herman Heijenbrock is subject to the prior written consent of the Heijenbrock Foundation.
For all copyright requests and permissions please contact the Heijenbrock Foundation: post@heijenbrock.org .

De Stichting Heijenbrock is namens de erfgenamen van Herman Heijenbrock de beheerder van alle rechten (Auteursrecht t/m 2018, Citaatrecht en Beeldrecht) die gelden bij openbaarmaking van alle kunstwerken van Herman Heijenbrock door middel van elk medium, zowel in publieke als in is besloten vormen van tentoonstelling. Openbaarmaking en reproductie van kunstwerken van Herman Heijenbrock mag alleen maar gebeuren na voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van de Stichting Heijenbrock.
voor alle copyright vragen en toestemmingen kunt u contact opnemen met de Stichting Heijenbrock: post@heijenbrock.org .


De beeldrechten van de afbeeldingen van de twee werken "Zelfportret H. Heijenbrock 1916" en "Staalsmelter Zweden" van Herman Heijenbrock zijn in licentie gegeven volgens een CC BY SA v3.0 Creative Commons Attribution-Share Alike (unported) licentie.

© 2009 Stichting Herman Heijenbrock. Ontwerp Dickhoff Design.