STICHTING HERMAN HEIJENBROCK

Schenking Heijenbrock werken aan NEMO


Uit de nalatenschap van kleinzoon Herman Matthijsen en een schenking van de laatste kleindochter Hanneke Matthijsen wordt NEMO eigenaar van 21 Heijenbrock werken.
De voorzitter van de stichting Arnout Ogilvie, achterkleinzoon van Heijenbrock heeft de schenkingovereenkomst op 28 april getekend.

Donateursdag 2021

Op een zonnige zaterdag op 9 oktober hield de Stichting haar donateursdag in het Textielmuseum in Tilburg. In zijn welkomstwoord vertelde voorzitter Aernout Ogilvie over de activiteiten en vernieuwingen die het bestuur de afgelopen periode heeft geïnitieerd. Van de herinrichting van de website tot aan het frisse verschijnen van de Stichting - en daarmee industrieschilder Heijenbrock - op Twitter. Aansluitend hierop vertelde een medewerker van het museum over wat er allemaal te vinden en te zien was in het gebouw. Zelf had ze in de Tilburgse textielindustrie gewerkt, bij wollendekenfabrikant Aabe. De volgende spreker was Ton Wagemakers, oud-directeur van het Textielmuseum en cultureel ondernemer. Hij koos ervoor het verhaal te vertellen waar de zaal de meeste handen voor had opgestoken: de ontstaansgeschiedenis van het ‘museum in bedrijf’ in de voormalige fabrieken van Mommers in Tilburg. Wagemakers schetste de situatie van eind jaren zeventig begin jaren tachtig van de vorige eeuw, toen Tilburg klaar stond om de teloorgegane textielindustrie inclusief de overbodig geworden fabrieken helemaal van de kaart te vegen. Het fabrieksensemble van Mommers bleef dankzij erfgoedliefhebbers behouden en groeide uit tot een nieuw textielmuseum. Dat was vanaf de start een plek waar geproduceerd werd om het hoofd boven water te houden, een museum ‘in bedrijf’ dus. Waar oude industriële machines en restanten wol en garen werden gebruikt om kleine series textiel te produceren. Wagemakers zag een parallel tussen Herman Heijenbrock die als buitenstaander museumdirecteur werd en in zijn Museum van de Arbeid de nadruk legde op de vooruitgang (elektriciteit!) en de nieuwe fase in het bestaan van het Textielmuseum waar hij zelf als relatieve buitenstaander ineens verantwoordelijk werd voor het starten en laten draaien van het museum. Voor die tijd had in Tilburg alleen een traditioneel, tikkeltje nostalgisch museum bestaan, gehuisvest in de voormalige fabrikantenwoning. De bevlogen lezing inspireerde de deelnemers om tussendoor vragen aan Wagemakers te stellen over het Mommerscomplex en de historie van de textielindustrie. Daarop volgde een korte energieke presentatie van Egge-Jan Pollé van een aantal werken van Herman Heijenbrock van de textielindustrie. De zaal, gevuld met Heijenbrock kenners en textielexpert Wagemakers gaf een aantal waardevolle aanvullende feiten en achtergrondinformatie bij de getoonde werken. Hierna bezocht de hele groep het museum en kon kijken naar de praktijk van het vertelde. Het bleek inderdaad een ‘bedrijf’ waar intussen de nieuwste industriële machines worden gebruikt om ontwerpers en kunstenaars hun ideeën op te laten uitvoeren. Het zakelijk mes snijdt prachtig aan twee kanten: de fabrikant van de machines beschikt met het Textiellab over een proeftuin voor innovaties en het museum heeft een inkomstenbron. Het compliment van Wagemakers aan het adres van Heijenbrock over zijn modern directeurschap klopte, maar het werd ook duidelijk dat het Museum van den Arbeid van de industrieschilder in zakelijk opzicht nog wat te leren had. De dag werd afgesloten met een geanimeerde borrel in het nieuwbouwdeel van het museum.


 e-mail: post@heijenbrock.org